– Η Autotech απασχολεί συστηματικά τελειόφοιτους μηχανικούς για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.