• Η γκάμα των προϊόντων της Autotech περιλαμβάνει συστήματα ελέγχου πρόσβασης, συστήματα τηλεχειρισμού, συστήματα τηλεμετρίας και ΙοΤ καθώς επίσης και συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων.
  • Τα προϊόντα που παράγει η Autotech, σχεδιάζονται εξ ολοκλήρου από την αρχή στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας.
  • Κατά την ανάπτυξη των προϊόντων, επιστρατεύονται η βαθιά γνώση και η πολυετής εμπειρία που διαθέτει το προσωπικό της Autotech. Οι μηχανικοί της εταιρείας πραγματοποιούν προηγμένες σχεδιάσεις συστημάτων εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες υλικών και εξαρτημάτων και χρησιμοποιώντας αναπτυξιακά εργαλεία και εξοπλισμό αιχμής. Κάθε προϊόν σχεδιάζεται στοχεύοντας στην καινοτομία με κριτήρια την απόδοση, την αξιοπιστία, την ποιότητα συνολικά.
  • Μέσα από μια διαρκή διαδικασία ελέγχων και επαληθεύσεων τα προϊόντα παράγονται στην κάθετη αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητά τους σε κάθε στάδιο της παραγωγής.
  • Στα προϊόντα πραγματοποιείται λειτουργικός και ποιοτικός έλεγχος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλα τα προϊόντα ένα προς ένα και όχι δειγματοληπτικά.
  • Σε όλη την διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας και ποιότητας.
  • Τα προϊόντα της Αutotech παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ROHs (Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU) και διαθέτουν πιστοποίηση CE.