Υπηρεσίες

Η Autotech αναλαμβάνει υλοποιήσεις νέων προϊόντων/εφαρμογών ηλεκτρονικής – αυτοματισμού, για λογαριασμό άλλων εταιρειών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πραγματοποιεί τον σχεδιασμό και την συναρμολόγηση – παραγωγή των νέων προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές. Επίσης αναλαμβάνει υλοποιήσεις νέων προϊόντων/εφαρμογών για λογαριασμό ιδιωτών

Τα στάδια παραγωγής των νέων προϊόντων είναι:

1. Πλήρης μελέτη νέου προϊόντος 2. Κατασκευή πρωτοτύπου 3. Ποιοτικός έλεγχος και δοκιμή πρωτοτύπου
4. Δοκιμαστική παραγωγή μικρού αριθμού προϊόντων 5. Τελικός ποιοτικός έλεγχος και δοκιμή νέου προϊόντος 6. Βιομηχανοποιημένη παραγωγή

Σχεδίαση Νέων Προϊόντων & Εφαρμογών

Στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης  μία ομάδα έμπειρων ηλεκτρονικών μηχανικών χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και όργανα υψηλής τεχνολογίας, επιτυγχάνει τη διαρκή ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών,  σχεδιάζοντας  αξιόπιστα και σύγχρονα τεχνολογικά  προϊόντα αλλά και συνεχείς βελτιώσεις σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας, έχοντας ως βασικό καθοδηγητή την τάση και τις απαιτήσεις της αγοράς, χωρίς να παραβλέπει την συνεχή έρευνα σε τομείς νέων τεχνολογιών.
Έχοντας ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο ανάπτυξης νέων προϊόντων, (πλήρη μελέτη – κατασκευή πρωτοτύπου – ποιοτικό έλεγχο και δοκιμή πρωτοτύπου – δοκιμαστική παραγωγή μικρού αριθμού προϊόντων – τελικό ποιοτικό έλεγχο και δοκιμή – βιομηχανοποιημένη παραγωγή) κατάφερε την ευέλικτη σχεδίαση και τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της.
Η λειτουργία οποιουδήποτε νέου προϊόντος σε πραγματικές συνθήκες παρέχει την δυνατότητα της ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του προϊόντος και την τελειοποίησή του, πριν την ένταξή του στην παραγωγική διαδικασία.

Συναρμολόγηση & Παραγωγή Προϊόντων Αυτοματισμού

Η Autotech αναλαμβάνει την συναρμολόγηση και τοποθέτηση εξαρτημάτων, τεχνολογίας SMD και συμβατικών, καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο τους. Η εταιρεία χρησιμοποιεί 2 αυτόματες μηχανές (pick & place) τοποθέτησης SMD υλικών, με συνολικό χρόνο τοποθέτησης 20.000 εξαρτημάτων ανά ώρα. Η συγκόλληση των SMD εξαρτημάτων γίνεται σε αυτόματο φούρνο υπερύθρων (infrared reflow oven), ενώ τα συμβατικά υλικά συγκολλούνται σε αυτόματο μπάνιο (wave oven). Η εμπειρία της Autotech καλύπτει όλων των ειδών τις τοποθετήσεις σε πλακέτες απλής ή διπλής όψης, εύκαμπτες πλακέτες κλπ.

Βελτίωση Υπαρχόντων Προϊόντων & Εφαρμογών

Η Autotech αναλαμβάνει τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση προϊόντων και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους. Στις εγκαταστάσεις της Autotech λειτουργεί τμήμα pre-compliance για τα προϊόντα.

Συνεργασίες

Παράλληλα, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Autotech συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς και κρατικούς οργανισμούς όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ξάνθης, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κ.α, εκπονώντας μελέτες και έρευνες σχετικά με την αξιοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Άμυνας, της Ιατρικής τεχνολογίας αλλά και σε τομείς που αφορούν τον πολίτη και την καθημερινότητα του.